Українська академія друкарства
 • E-mail: uadgraphicart@gmail.com
 • Телефон: 8(032)-297-50-62

Історія кафедри

Кафедра «Книжкової та станкової графіки» створена в січні 2016 р. на базі кафедри «Книжкової графіки та дизайну друкованої продукції» Української академії друкарства. Відкриття кафедри було зумовлене потребою відродження пріоритетів прикладного та станкового графічного мистецтва, що успішно формувались в Українській академії друкарства (до 1994 р. – Український поліграфічний інститут ім. І.Федорова) впродовж другої половини ХХ ст. і особливо чітко окреслилися в постмодерністському просторі Львова 70–90-х рр. ksg

Високомистецькі тенденції львівської школи графіки знайшли своє яскраве відображення в творах кращих випускників кафедри, відомих художників-графіків світового рівня – О. Аксініна, Ю. Чаришнікова, В. Пінігіна,
Б. Пікулицького, С. Іванова, К. Калиновича, О. Денисенка, С. Храпова та ін. Під керівництвом професора Ігоря Голода та Заслуженого художника України, доцента Сергія Іванова, кафедра на засадах новітніх художніх тенденцій і поліграфічних технологій, керуючись продуманою методологією навчально-мистецького творчого процесу, і надалі здійснює високопрофесійну підготовку фахівців у ділянці мистецтва книжкової та станкової графіки.

Львів вважають чільним осередком українського книговидання. Історична спадщина раритетних видань і творів мистецтва є вагома і може слугувати базою для вивчення та підготовки сучасних митців-графіків, художників книги, реставраторів творів мистецтва на паперовій основі.

Кафедра «Книжкової та станкової графіки» стала базою для відродження старих і створення нових творчих майстерень естампних технік високого, глибокого, плоского друку, майстерень лінориту, деревориту, майстерні офорту і його манер, майстерні літографії, майстерні шовкографії, палітурної майстерні.

Кафедра та її творчі майстерні розташовані у збудованій у XVIII ст. історичній частині будинку № 3 на вул. Личаківській (4-й навчальний корпус УАД). У 1772 р. львівські підприємці – видавці брати Піллери відкрили тут друкарню, в якій 1776 р. була надрукована перша на українських землях газета «Gazette de Leopol», 1778 р. – перші підручники для Львівського університету. У 1882 р. у будівлі відкрилася перша в Галичині літографічна майстерня, яка активно працювала до 1939 р. На сучасному етапі навчального процесу кафедра здійснює підготовку фахівців у ділянці станкової графіки, художників мистецтва книги та реставраторів творів мистецтва на паперовій основі (станкових графічних творів, рукописних і друкованих видань). Співпраця з видавництвами Львова, західного та центрального регіону України дала можливість проходження навчально – виробничої практики студентами на підприємствах і видавництвах. Де вони не тільки проходили навчальні практики, але часто ставали ініціаторами створення незвичних експериментальних видань, де ще під час навчання працювали позаштатними художниками. Співробітництво видавництв із кафедрою дало широку тематику для виконання курсових і дипломних робіт, як основи для майбутніх реальних видань.

Викладання спеціалізованих дисциплін на кафедрі провадить фаховий колектив професорсько-викладацького складу, який добре обізнаний із поліграфічним виробництвом, та активно займається творчою діяльністю. На кафедрі регулярно проводяться майстер класи з лінориту, офорту, літографії, монотипії, реставрації паперу.

Творчі роботи і практичні розробки викладачів кафедри та студентів постійно експонуються на всеукраїнських та міжнародних спеціалізованих виставках, і часто відзначаються дипломами та нагородами. Викладачі кафедри є активними учасниками міжнародних наукових конференцій, творчих семінарів і симпозіумів, що охоплюють широку тематику мистецького та професійного скерування.

Важливо, що творчою базою кафедри є відділ наукової реставрації та консервації видань на паперовій основі. За короткий час на кафедрі силами студентів старших курсів і дипломників було здійснено реставрацію низки видань на замовлення Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького та Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України. .

Основні дисципліни кафедри:

 • Рисунок (перспектива)
 • Живопис (кольорознавство)
 • Пластична анатомія. Анатомічний рисунок
 • Естамп
 • Основи композиції
 • Композиція творів станкової графіки
 • Конструювання, оформлення, ілюстрування видань
 • Мистецтво ілюстрування видань
 • Мистецтво шрифту
 • Шовкографія
 • Комп’ютерні технології графічної творчості
 • Історія світового та українського мистецтва
 • Історія книги та книжної графіки
 • Історія матеріальної культури
 • Технологія консервації та реставрації
 • Графічний практикум (робота в графічних матеріалах і техніках)
 • Основи технік і матеріали графічної творчості
 • Видавничо-поліграфічні процеси і технології
 • Типологія і специфікація паперу
 • Основи реставрації
 • Технологія консервації та реставрації
 • Реставраційний практикум
 • Іноземна мова
 • Основи філософії
 • Основи наукових досліджень
 • Інтелектуальна власність. Авторське право
 • Навчальна практика
 • Виробнича практика

Події кафедри

чер
29
Засідання кафедри

11:00 — 6 ауд.

чер
24
Захист дипломних проектів бакалаврату

10:00 — 6 ауд.

чер
23
Захист дипломних проектів бакалаврату

10:00 — 6 ауд.